Welkom bij de Kinderuniversiteit

Terugblik op 2023

VISIE EN MISSIE

Leren doen we samen

De Kinderuniversiteit Suriname heeft als missie om het kritisch en creatief denkvermogen bij kinderen tussen 6 en 12 jaar aan te wakkeren en zodoende ook hun interesse voor hoger onderwijs en wetenschap te ontwikkelen.

Om de creativiteit en het kritisch denkvermogen aan te spreken zijn onze workshops ontwikkeld rond de leefwereld van het Surinaams kind. De Kinderuniversiteit wil bijdragen aan een sociale mix van kinderen die interesse ontwikkelt voor hogeronderwijs en wetenschap ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond en etniciteit.

Wetenschappelijke nieuwsgierigheid

De creatieve denker...

Registreer nu voor een kindercollege:

Over ons

De Kinderuniversiteit Suriname introduceert wetenschap en technologie aan het kind. In het kader van knowledge transfer worden universiteitsalumni ingezet om fysieke en digitale workshops te verzorgen. Daarbij worden maatschappelijke vraagstukken op een kindvriendelijke manier vertaald naar de doelgroep. De colleges van de Kinderuniversiteit Suriname onderscheiden zich met drie karakteristieken.
#Karakteristieken
Geïnspireerd door de “Dag van de Wetenschap” introduceert de Kinderuniversiteit van Suriname wetenschap aan jonge kinderen. De kinderen worden ondergedompeld in een wereld met uitvindingen en verbindende vraagstukken tussen hun samenleving en de wijde wereld.
#Dag van de Wetenschap
De mobiele kindercolleges komen toe aan de sociaal-economische situatie van verschillende typen Surinaamse kinderen die wonen in de kustvlakte. In samenwerking met scholen en lokale NGO’s worden fysieke workshops aan deze kinderen aangeboden.
#Mobiele Kindercolleges
De digitale Kindercolleges zijn voor kinderen die toegang hebben tot stabiele elektriciteit en internetverbinding. De workshops volgen een blended learning principe.
#Digitale Kindercolleges
Bij de uitwisselende kindercolleges vindt de uitwisseling plaatst tussen kinderen in Suriname, de Antillen, Caricom, Nederland en België!
#Uitwisselende Kindercolleges

DONEREN?

Dat kan middels overmaking op één van onze rekeningnummers tnv de Stichting Kinderuniversiteit Suriname.

● Bank: De Surinaamsche Bank

 SRD rekeningnummer: 8561850

 USD rekeningnummer: 8561869

 Euro rekeningnummer: 8561877


Stichting Kinderuniversiteit Suriname

Stichtingnummer: 50686
Campus Lalla Rookh

Elke zaterdag
9AM - 12AM
Campus UNASAT

Elke zaterdag
9AM - 2PM
Contact Ons
+5978896598
+5978919086
hallo@kinderuniversiteit.com