Course Content
Doelen voor de mensen
De kinderen leren de vlag, het symbool en de doelen voor de mens onderscheiden.
0/1
Doelen voor de planeet
Kinderen leren de doelen voor de planeet ondersccheiden en kunnen ook concrete uitdagingen in de wereld in verband brengen met de doelen voor de planeet.
0/2
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
About Lesson